1. brev til menigheter som ber for og støtter NMS arbeidet i Etiopia

Kjære dere som ber for oss og støtter arbeidet i Etiopia!                  Addis Ababa, den 27.03.19

Det siste brevet jeg sendte til dere rett før jul sluttet med at Etiopia er i en overgangsfase og at det fantes uroligheter i deler av landet. Situasjonen har forandret seg noe til det bedre, men er ikke helt bra enda. Landet trenger fremdeles forbønn for fred og forsoning.

Bibeloversettelse
Til tross for noen utfordringer i forbindelse med urolighetene fortsetter arbeidet så godt det lar seg gjøre. En stor gladmelding er at Det nye testamentet er oversatt til Sør Gumuz og kunne leveres til det etiopiske Bibelselskapet. Bibelselskapet skal kvali-tetssikre teksten en gang til og jobbe med layouten. Så må vi finne midler til trykking av bøkene slik at manuskriptet kan sendes til trykkeriet. Hvis vi er heldige får gumuz folket Det nye testamentet til neste år – 50 år etter at NMS begynte arbeidet med gumuz folket i Blånildalen.

SIL er teknisk partner for dette prosjektet og har gitt opplæring i bruken av Paratext-programmet. Bildet viser en tekst fra Mat-teus evangeliet, 1. kapitel. På venstre side står teksten på gumuz, i midten er den på engelsk og til høyre på amharisk.

 

Migrasjonsprosjektet
I begynnelsen av mars var det et svært vellykket besøk av fire elever og en lærer fra Kristen videregående skole i Trøndelag, KVT, som samler inn penger til NMS migrasjonsprosjektet i Etiopia. Prosjektet i Addis Ababa jobber med irregulære migranter som ble returnert til Etiopia, og som har opplevd utnyttelse og mishandling. Videre møter prosjektet unge arbeidsledige men-nesker som har planer om å emigrere fordi de ikke ser noen framtid i Etiopia og advarer dem mot å migrere irregulært.

Prosjektet ønsker å bygge en trygg fremtid for unge mennesker i Etiopia og dermed beskytte dem fra farene ved irregulær mi-grasjon. Irregulære migranter er personer som ikke har de nødvendige papirene eller tillatelsene de trenger for å kunne være i et annet land. Irregulær migrasjon fra Etiopia spesielt til Libanon, Saudi Arabia og andre land i Golf-regionen er vanlig, og det er spesielt kvinner som er veldig sårbare for overgrep. De utnyttes på reisen, i huset der de jobber som hushjelp og når de vil får de ofte ikke tillatelse til å reise tilbake. Mange kommer fattigere tilbake enn da de reiste ut, og har med seg traumer og vonde minner i stedet. Tilbake i Etiopia møter de skuffelsen fra familien som hadde håpet at de skulle tjene mye penger, og står igjen uten nettverk eller jobbmuligheter.

Prosjektet er i oppstartsfasen nå, og skal drive med holdningsskapende kampanjer mot irregulær migrasjon, blant annet gjen-nom å kurse prester og andre ledere som kan advare folk mot å migrere irregulært. Fokusgruppen skal være både returmigran-ter og unge mennesker som har planer om å migrere. Ved å knytte de som har returnert opp til låne- og sparegrupper og gi dem yrkesrettet opplæring vil de kunne få jobb eller opprette sin egen business. F.eks. Meskerem, som er på bildet på neste side sammen med KVT gruppa, klarte å opprette sitt eget kaffeutsalg i nærheten av universitetet i Addis Ababa. Av pengene hun tjener fra kaffesalg og kopiering/trykking til studentene klarer hun å betale husleie og skolegangen til sønnen, og sparer litt penger for fremtiden. Hun drømmer om å starte en importforretning for byggematerialer.

Oral Bible Story
Bildet viser noen av deltakerne på Oral Bible Story workshopen.
Til tross for trakassering og fengsling lar engasjerte mao hozo, en minoritetsgruppe vest i Etiopia, seg ikke stoppe med å forkynne evangeliet. I begynnelsen av året var det andre del av workshopen i «Oral Bible Story Telling», som ble gjennomført av etiopiske spe-sialister fra SIL. Gjennom workshopen kurses deltake-re i å fortelle bibelhistorier på morsmålet sitt. I tillegg ble Fadervår for første gang oversatt til mao hozo språket. To av deltakerne, Mitiku og Mohammed opp-levde overgrep da de kom hjem etter første worksho-pen. De ble fengslet og banket opp av politiet. De ble anklaget for å ha deltatt i en ulovlig sammenkomst som konspirerer mot delstatsregjeringen—som i den-ne delen av landet undertrykker minoriteter med hard hånd. Likevel deltok de på andre workshopen. Det å spre evangeliet til folket sitt og på sitt eget språk er viktigere enn trusler og diskriminering; Bud-skapet om frelsen gjennom troen på Jesus Kristus gir dem kraft til å fortsette!

Staben her i Addis Abeba har det bra. Dessverre er ikke alle politiske problemer løst og det finnes fremdeles uroligheter og sammenstøt som hindrer arbeidet. Be gjerne fortsatt for landet, for politikerne og de som har innflytelse, for fred og forsoning og at veiene må åpnes igjen for fri ferdsel.

 

På vegne av hele NMS Etiopia staben ønsker jeg dere alle en velsignet påskehøytid!

Sonja Küspert

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"