Givertjeneste

Med faste givere, får kirken en bedre og mer uavhengig økonomi å møte fremtiden med.