Søndre Follo prosti

Søndre Follo prosti er et prosti i Borg bispedømme. Prostiet ble opprettet i 2011, da Follo prosti ble delt i Søndre og Nordre Follo. Det omfatter fire kirkelige fellesråd: Frogn, Nesodden, Vestby og Ås. Det er Hege E. Fagermoen som er prost i prostiet.

Sitat

Ta et kjærlig blitt på virkeligheten!