Flytting av gatekapellet i Asker sentrum

Som ett ledd i den videre utviklingen i Asker sentrum og de planer som foreligger, er tiden kommet for at gatekapellet snart flyttes.

Frem til det endelig plassering er på plass, vil kapellet bli plassert i område driftsstasjon ved Asker kirkegård. Vi har startet forberedelsene og arbeidet med operasjonen det er å flytte kapellet, og i løpet av få uker vil det dette være gjennomført. 

Spørsmål i anledning saken kan rettes til Even Frogh

Kontaktinformasjon for Asker kirkelige fellesråd

Asker kirkelige fellesråd 

Besøksadresse:  Kirkelia 5, 

1384 Asker 

Telefon: 66754090 

Telefon- og besøkstid: 

Man-fre 08.30-15.30