Julemesser i Asker prosti

Nå nærmer det seg tiden for julemesser i våre menigheter.

Østenstad menighet - Julemarked, lørdag 11. november kl. 11.00.

Holmen menighet - Førjulsmesse, lørdag 18. november kl. 10-15 og

søndag 19. november kl. 12-15.

Vardåsen menighet - Julemarked, lørdag 25. november kl. 10.00.

Kontaktinformasjon for Asker kirkelige fellesråd

Asker kirkelige fellesråd 

Besøksadresse:  Kirkelia 5, 

1384 Asker 

Telefon: 66754090 

Telefon- og besøkstid: 

Man-fre 08.30-15.30