Ny kirkesjef

John Grimsby (58) er tilsatt som ny kirkesjef i Asker

John Grimsby (58) er utdannet teolog og bor i Asker. Han er i dag prest i halv stilling ved Ila fengsel og forvaringsanstalt og arbeider dessuten som konsulent innen organisasjonsutvikling, kriseledelse og psykososial krisestøtte. Han er tidligere direktør ved Signo Conrad Svendsen senter i Oslo og Trondheim, spesialrådgiver i direktørens HR-stab i Oslo universitetssykehus, sykehusprest ved Rikshospitalet og sjømannsprest i Midtøsten. Han er gift med Nina Grimsgaard og har to voksne barn.

John gir sterkt uttrykk for at han gleder seg til samarbeid med frivillige, kirkelige ansatte, råd og kommune – etter hvert også i Røyken og Hurum: - Jeg håper at vi sammen kan vise oss som en høyreist, utadvendt og inkluderende kirke!

John Grimsby tiltrer stillingen 1.12.17

Kontaktinformasjon for Asker kirkelige fellesråd

Asker kirkelige fellesråd 

Besøksadresse:  Kirkelia 5, 

1384 Asker 

Telefon: 66754090 

Telefon- og besøkstid: 

Man-fre 08.30-15.30