Planteuke

Flere tusen sommerblomster er plantet ut på Asker kirkegård denne uken. Tone, Jon, Anne Grethe, Tormod, Øyvind og Even har sammen med tre sesongarbeidere, håndtert 12 paller med jord og fylt opp over tusen blomsterkasser med ulike sommerblomster.

Blomsterkassene har et selv-vanning system som består av en dyp metallkasse med vann nederst og en ny kasse oppå med jord og selvvanningsveike som går ned i vannet. Likevel trengs det å etterfylle med vann gjennom sommerukene, sier Even Frogh driftssjef ved Asker gravferdsavdeling.

Kontaktinformasjon for Asker kirkelige fellesråd

Asker kirkelige fellesråd 

Besøksadresse:  Kirkelia 5, 

1384 Asker 

Telefon: 66754090 

Telefon- og besøkstid: 

Man-fre 08.30-15.30