Høstplanting

Neste uker begynner vi arbeidet med å fjerner sommerblomstene på gravene vi har stell på. Det blir så plantet Calluna hos de som har bestilt det.

Kontaktinformasjon for Gravferdsavdelingen

Gravferdsavdelingen  Asker

Kontoradresse: Kirkelia 5,

1384 Asker

Kontaktinformasjon

Telefon: 66754095/90

gravferd.asker@kirken.no