Kvinnenes internasjonale bønnedag

Fredag 2. mars er det kvinnenes internasjonale bønnedag. I år er Østenstad menighet sin tur til å invitere til felleskirkelig markering i Østenstad kirke kl. 19. Det blir andakt ved prost Berit Øksnes, sang og musikk ved Anita Baunø og Harald Reinertsen fra Frelsesarmeen.

Andakt ved Prost Berit Øksnes

Bønnevandring

Sang ved Anita Baunø fra Frelsesarmeen

Kake og kaffe etter samlingen

I år er programmet fra bønnedagskomiteen i Surinam og har overskriften «All Guds gjerning er god». Kvinnenes internasjonale bønnedag startet i USA i 1887, og markeres i dag i mer enn 170 land og regioner verden over. Kollekten som blir samlet inn, går til kvinnerelaterte prosjekter, gjennom bibelselskapets misjonsarbeid.

Arrangementet lokalt er et samarbeid mellom de ulike kristne menighetene i Asker!

Velkommen!

Kontaktinformasjon for Asker menighet

Asker menighet

Kirkelia 3

1384 Asker

Telefon: 66765700

Telefon og besøkstid:

Mandag - fredag 08.30 - 15.30

Mail: asker.menighet.asker@kirken.no

Asker kirke ligger i Kirkelia 7

Kontonummer: 1620 30 33110

Vippsnummer: 11783

Kirkeskyss: 91153563