Informasjonsmøte om sorggrupper torsdag 8. februar 2018 kl. 19:00 i «Barnas katedral».

Kirkene i Asker, Røyken og Hurum inviterer deg som har mistet noen av dine nærmeste, og som tror at det kan hjelpe på sorgprosessen din å snakke om det med andre i samme situasjon

Informasjonsmøte om oppstart av sorggruppe for voksne

Kirkene i Asker, Røyken og Hurum inviterer deg som har mistet noen av dine nærmeste, og som tror at det kan hjelpe på sorgprosessen din å snakke om det med andre i samme situasjon til:

 informasjonsmøte om sorggrupper torsdag 8. februar 2018 kl. 19:00 i «Barnas katedral».

Det er en rødbrun liten bygning ute på kirkegården ved Asker kirke. Det vil brenne en fakkel utenfor inngangsdøren.                          

Det er ikke langt å gå fra parkeringsplassen foran               

hovedinngangen til Asker kapell. Enkel servering.

Gruppene er livsynsåpne og bygger på selvhjelpsprinsippet.

Gruppelederne er diakon i Asker menighet                                       

Inga Mari Ramsfjell-Kind og psykiatrisk sykepleier Mette Walstad.

Melder det seg mange har vi flere gruppeledere som vil starte grupper.

Spørsmål 906 53 194 eller ir225@kirken.no

Kontaktinformasjon for Asker menighet

Asker menighet

Kirkelia 3

1384 Asker

Telefon: 66765700

Telefon og besøkstid:

Mandag - fredag 08.30 - 15.30

Mail: asker.menighet.asker@kirken.no

Asker kirke ligger i Kirkelia 7

Kontonummer: 1620 30 33110

Vippsnummer: 11783

Kirkeskyss: 91153563