Forenklet gudstjeneste uten nattverd Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.2.2018 - kl.18.00

Til:14.2.2018 - kl.19.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Askeonsdag
Liturg: Karoline Astrup
Prekentekst: Matt 12,38-42