Gudstjeneste med nattverd Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.3.2018 - kl.11.00

Til:18.3.2018 - kl.12.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Maria budsk.dag
Liturg: Tor Øystein Vaaland
Organist: Are Grøsland
Prekentekst: Luk 1,46-55
Offerformål: Kirkens Nødhjelp, fasteaksjonen
Nattverd
Dåp