Konfirmasjon

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». 

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden. Pris for konfirmantåret: kr 3250. Dette dekker leir og materiale og noe bevertning. Vi sponser hvert år noen konfirmanter som ber om hjelp med det økonomiske.

Om du ønsker økonomisk støtte henvender du deg til konfirmantansvarlig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Meld deg på som konfirmant 2018 ved å følge denne linken: https://minkirkeside.no/Asker                                                                                                                                                                                                                                                   

Kontakt: Liv-Iren Westnes tlf: 98699718