Barn og ungdom

Asker menighet ønsker å være et godt sted å være for barn og ungdom. Målet er at alle i sognet skal nås med tilbud om trosopplæring som kan være Tårnagenter, Lys våken, Nattkino eller 4 årsbok. Vi har babysang på tirsdager klokken 12 for de aller yngste. Onsdagene vår store barn og familiedag. Onsdagsmiddag kl. 16.30 - 17.30 er åpen for alle. Etter middagen er det Snoopy klubb for 2-5 år kl. 17.30 - 18.30. Knøttene Gospelkor 5-9 år kl. 17.30 - 18.30 og Tempo TweenSing 4.-7. klasse kl. 18.15 - 19.45. Maten serveres kl. 16.30 til 17.20. Det er 30,- kr i utgiftsdekning pr person maks 100,- kr pr familie. Vi har ikke vekslepenger så ta med så akkurat som mulig. Du kan også betale med vipps. Velkommen til et pusterom i hverdagen.

Kontaktinformasjon for Asker menighet

Asker menighet

Kirkelia 3

1384 Asker

Telefon: 66765700

Telefon og besøkstid:

Mandag - fredag 08.30 - 15.30

Mail: asker.menighet.asker@kirken.no

Asker kirke ligger i Kirkelia 7

Kontonummer: 1620 30 33110

Vippsnummer: 11783

Kirkeskyss: 91153563