Kulturkirke

Har du lyst til å ynge i kor? Her kommer det snart mer info om korene i Asker menighet.

Tempo

Tempo tween-sing er kor for barn fra 4.-7. klasse i Asker menighet.

Vi øver hver onsdag i ”Hula” på Askertun fra kl 1815-1945.

 

Tempo synger, leker, danser og dramatiserer, opptrer jevnlig og reiser på turer. 

Kontakt: bk822@kirken.no

 

Knøttene

Knøttene er et kor for 5-10 åringer. Koret øver hver onsdag kl 17:30-18:30, rett etter onsdagsmiddagen som er fra 16:30-17:30! Øvelsene er i salen på Askertun.
Kontigent: 

Knøttene er en del av KFUK-KFUMs barnearbeid Triangel.

 

Pris per semester:

Ett barn: kr 350,-,

To søsken: kr. 600,-

Tre søsken: kr. 700,-

Alle får eget infoark når de melder seg inn med info om betaling av kontigent. 

Medhjelpere

Fint hvis flere voksne eller ungdommer kan hjelpe til med

praktiske oppgaver på korøvelse. Si ifra til styret om du kan.

Styret:

Kristin Lasson

Grethe Vaaje

Kristin Burø Bekkedal

Bodil Kvangarsnes 

Kontaktinformasjon for Asker menighet

Asker menighet

Kirkelia 3

1384 Asker

Telefon: 66765700

Telefon og besøkstid:

Mandag - fredag 08.30 - 15.30

Mail: asker.menighet.asker@kirken.no

Asker kirke ligger i Kirkelia 7

Kontonummer: 1620 30 33110

Vippsnummer: 11783

Kirkeskyss: 91153563