Gudstjeneste Heggedal Kirke

Praktisk informasjon

Fra:10.12.2017 - kl.11.00

Til:10.12.2017 - kl.12.00

Sted:Heggedal Kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i adv.tiden
Liturg: Olav Valen-Sendstad
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Luk 21,27-36
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd