Gudstjeneste Heggedal Kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.10.2017 - kl.11.00

Til:15.10.2017 - kl.12.00

Sted:Heggedal Kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 19.s.i tr.tiden
Liturg: Magnus Pettersen Kjellin
Organist: Band
Prekentekst: Matt 5,20-26
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd