Gudstjeneste Heggedal Kirke

Praktisk informasjon

Fra:27.8.2017 - kl.11.00

Til:27.8.2017 - kl.12.00

Sted:Heggedal Kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 12.s.i tr.tiden
Liturg: Magnus Pettersen Kjellin
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Matt 6,24-34
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp