Gudstjeneste Heggedal Kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.8.2017 - kl.11.00

Til:20.8.2017 - kl.12.00

Sted:Heggedal Kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 11.s.i tr.tiden
Liturg: Trond Arne Hauge
Organist: Grethe Laugerud
Prekentekst: Matt 23,37-39
Offerformål: Himalpartner
Nattverd
Dåp