Gudstjeneste Heggedal Kirke

Praktisk informasjon

Fra:6.8.2017 - kl.11.00

Til:6.8.2017 - kl.12.00

Sted:Heggedal Kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 9.s.i tr.tiden
Liturg: Gro Haaversen Barth
Organist: Waldemar Nowak
Prekentekst: Rom 8,31-39
Offerformål: Menighetens arbeid
Dåp