Gudstjeneste Heggedal Kirke

Praktisk informasjon

Fra:6.8.2017 - kl.11.00

Til:6.8.2017 - kl.12.00

Sted:Heggedal Kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 9.s.i tr.tiden Liturg: Gro Haaversen Barth Organist: Waldemar Nowak Prekentekst: Rom 8,31-39 Offerformål: Menighetens arbeid Dåp