Gudstjeneste med nattverd Heggedal Kirke

Praktisk informasjon

Fra:21.5.2017 - kl.11.00

Til:21.5.2017 - kl.12.30

Sted:Heggedal Kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6.s.i påsketiden
Liturg: Magnus P. Kjellin
Organist: HEG:GRETHE
Prekentekst: Luk 18,1-8
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Søndagsskole. Rebusløp etter gudstjenesten
Nattverd