Gudstjeneste Heggedal Kirke

Praktisk informasjon

Fra:28.1.2018 - kl.19.00

Til:28.1.2018 - kl.20.00

Sted:Heggedal Kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Liturg: Berit Øksnes
Organist: Ingen behov
Prekentekst: Mark 4,26-34
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd