Gudstjeneste med nattverd Heggedal Kirke

Praktisk informasjon

Fra:23.4.2017 - kl.11.00

Til:23.4.2017 - kl.12.30

Sted:Heggedal Kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s.i påsketiden
Liturg: Trond Arne Hauge
Organist: Band
Prekentekst: Joh 21,1-14
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd