Råd og utvalg

Menighetsrådet har som oppgave å vekke og styrke det kristne livet i soknet. Menighetsrådet er den grunnleggende enheten i soknet og har ansvar for blant annet gudstjenesteliv, barne- og ungdomsarbeid, diakoni, dåps- og konfirmantundervisning og kirkemusikalsk virksomhet.

Medlemmene i Heggedal menighetsråd:

 • Kjell Vidar Jørgensen (leder, valgt for 1 år) tlf. 918 49 535
 • Ragnhild Øvland (nestleder, valgt for 1 år) tlf. 986 57 804
 • Simen Udnes
 • Simen Westegaard Larsen (vararepresentant i fellesrådet)
 • Aud Bjørndal-Riis
 • Ole-Johnny Yggeseth (representant i fellesrådet, valgt for 4 år)
 • Magnus Pettersen Kjellin, Sokneprest
 • Svein Arne Nesset (1. vara - permisjon)
 • Kristine Prestvik Lande (vara)
 • Ragnhild Løvdal Tellefsen (vara - permisjon)
 • Ekaterina Johnsen (vara)
 • Jan Arvid Guldbrandsen (vara)

 Rådet sitter fram til kirkevalget høsten 2019.

Under finner du lenke til menighetesn forskjellige utvalg, samt lenke til menighetsrådets protokoller.

Kontaktinformasjon for Heggedal menighet

Besøksadresse:

Heggedalsbakken 8, 1389 Heggedal

Åpningstider:

Kontoret - man/ons/tor kl. 10-14

Sentralbordet - hverdager kl. 08.30-15.30

Kontaktinfo:

heggedal.menighet.asker@kirken.no.

Tlf. 66 90 71 80. Er kontoret stengt blir henvendelser viderekoblet til sentralbordet til Kirken i Asker.