Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.7.2017 - kl.11.00

Til:2.7.2017 - kl.12.30

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i tr.tiden
Liturg: Aleksander Johan Midtbøe Garmann Gullaksen
Organist: Inger Vik Drivenes
Prekentekst: Mark 10,17-27
Offerformål: Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag
Nattverd
Dåp