Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.8.2017 - kl.11.00

Til:20.8.2017 - kl.12.30

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 11.s.i tr.tiden Liturg: Anne Beate Tjentland Organist: Gry Giverholt Bagstevold Prekentekst: Matt 23,37-39 Merknader: Kirkebussen i Holmen - ring for avtale, Per Malme tlf. 971 770 56 Nattverd