Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.10.2017 - kl.11.00

Til:15.10.2017 - kl.12.30

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 19.s.i tr.tiden
Liturg: Trond Arne Hauge
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: Matt 5,20-26
Merknader: 3.r eformasjonssøndag med tema Frelsen er ikke til salgs. Diakoniutvlaget deltar. Kirkekaffe. Kirkeskyss, ring tlf. 97177056.
Nattverd
Dåp