Ellen Horn til Asker kirkeakademi

Praktisk informasjon

Fra:13.3.2018

Til:13.3.2018

Sted:Holmen kirke, Nesbruveien 55, 1396 Billingstad

Arrangør:Asker kirkeakademi

Tema for vårens møter i Kirkeakademiet i Asker:
NOEN TROR, NOEN TVILER - HVEM VET?

Ellen Horns
foredrag vil være inspirert av hennes arbeid med rollen som Sigrid Undset i Otto Homlungs og Tine Thomassens kritikerroste teaterstykke fra Riksteatret som hun spilte på begynnelsen av 2000-tallet.
Foredragstittelen er et kjent Undset-sitat som har et oppspill som er slik: «… og menneskenes tro forandres og de tenker annerledes om mange ting.» Horn omtaler seg selv som tviler, men legger ikke skjul på at hun alltid vil komme til å arbeide med spørsmål knyttet til tro.
I sitt foredrag vil hun «kjenne etter og reflektere rundt spørsmål om tvil og tro, og spørre om et dramatisk liv i spennet mellom mange ulike roller – fra Agnes i Brand til Sigrid Undset eller Heksa i Reisen til julestjernen – har gjort noe med hennes egen personlige livsinnstilling og tro».

Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Håper vi sees!