Skumrings & Kirkekakao

Praktisk informasjon

Fra:15.3.2018 - kl.20.30

Til:15.3.2018 - kl.21.30

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Skurings er en kveldsgudstjeneste med kirkekakao for ungdom fra 13 år og oppover. Du er hjertelig velkommen!