Innkalling til årsmøte 2018

Det innkalles til årsmøte i Holmen menighet søndag 18. mars kl 13 - rett etter gudstjenesten.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet - bli med og forme din lokale menighet.

Har du saker du ønsker å ta opp på årsmøtet, må disse meldes skriftlig innen 11.mars til menighetsrådets leder eller daglig leder i menigheten. Agenda, årsmelding for 2017 og kontaktinformasjon finner du i dokumentet nederst.


Holmen menighetsråd
v/leder Kristine Horni

Kontaktinformasjon for Holmen kirke

Adresse til Holmen kirke og kontor er Nesbruveien 55,

1396 Billingstad.

Telefon: 66 85 50 30

Org.nr. 971522437

Åpent kl. 9.00-15.00 mandag til torsdag, fredag til kl.14.00.