Holmen menighet søker kapellan i fast 100% stilling

Konfirmantåret er startet opp og vi søker etter en prest som trives sammen med ungdom. Konfirmantarbeid, trosopplæring og gudstjenester utgjør hovedtyngden i kapellanens arbeidsområde. Holmen menighet byr på en variert og meningsfull tjeneste i et hyggelig og noen ganger hektisk miljø. Ta kontakt med Oslo bispedømmekontor.

Visjonen for Holmen kirke er: Kirke for alle. Holmen menighet tilstreber å være en åpen og raus menighet med et tydelig kristent budskap, der mennesker får hjelp til å leve livet i tro, håp og kjærlighet, og utfordres til tjeneste.
Holmen menighet er en aktiv menighet, med tilbud til alle aldersgrupper.
I soknet bor det ca. 16000 mennesker, og ca. 11500 av disse er medlemmer av Den norske kirke. Menigheten har 13 ansatte samt en barnehage med 5 ansatte.

Menigheten har utarbeidet trosopplæringsplan og inviterer til årlige møtepunkt for alle aldersgrupper 0-18 år. Kapellanen vil delta aktivt i dette arbeidet.
Det er ca. 140 konfirmanter i menigheten, som utgjør ca. 70 % av årskullet. Undervisningen går fra januar til september med bl.a. konfirmantfestival, undervisning og deltakelse i grupper i vårsemesteret, sommerleir i august og konfirmasjon i september. Det er knyttet mange ungdomsledere til konfirmantarbeidet. Sammen med kateketen er kapellanen en sentral medarbeider i konfirmant- og ungdomsarbeidet.

Det er søknadsfrist 8.februar, bruk lenken under for å lese mer om stillingen. Velkommen til å søke!

Kontaktinformasjon for Holmen kirke

Adresse til Holmen kirke og kontor er Nesbruveien 55,

1396 Billingstad.

Telefon: 66 85 50 30

Org.nr. 971522437

Åpent kl. 9.00-15.00 mandag til torsdag, fredag til kl.14.00.