Ny kirkesjef

John Grimsby (58) er tilsatt som ny kirkesjef i Asker

John Grimsby (58) er utdannet teolog og bor i Asker. Han er i dag prest i halv stilling ved Ila fengsel og forvaringsanstalt og arbeider dessuten som konsulent innen organisasjonsutvikling, kriseledelse og psykososial krisestøtte. Han er tidligere direktør ved Signo Conrad Svendsen senter i Oslo og Trondheim, spesialrådgiver i direktørens HR-stab i Oslo universitetssykehus, sykehusprest ved Rikshospitalet og sjømannsprest i Midtøsten. Han er gift med Nina Grimsgaard og har to voksne barn.

John gir sterkt uttrykk for at han gleder seg til samarbeid med frivillige, kirkelige ansatte, råd og kommune – etter hvert også i Røyken og Hurum: - Jeg håper at vi sammen kan vise oss som en høyreist, utadvendt og inkluderende kirke!

John Grimsby tiltrer stillingen 1.12.17

Kontaktinformasjon for Holmen kirke

Adresse til Holmen kirke og kontor er Nesbruveien 55,

1396 Billingstad.

Telefon: 66 85 50 30

Org.nr. 971522437

Åpent kl. 9.00-15.00 mandag til torsdag, fredag til kl.14.00.