Barn

Her finnes informasjon om menighetens arbeid for barn i alderen 0-12 år

Holmen menighet tilbyr trosopplæring for barn i form av fritidsaktiviteter, punktvise trosopplæringstiltak og familieaktiviteter. Sidene er under utarbeiding og oppdaterers daglig. Ta kontakt for spørsmål!

Kontaktinformasjon for Holmen kirke

Adresse til Holmen kirke og kontor er Nesbruveien 55,

1396 Billingstad.

Telefon: 66 85 50 30. 

E-post: 

holmen.menighet.asker@kirken.no.

Åpent kl. 10.00-14.00

mandag til fredag.