Gudstjenester

Hver søndag feires det gudstjeneste i Holmen kirke. Hit kommer familier som skal døpe barn. Hit kommer eldre som kjenner seg knyttet til kirken. Hit kommer unge voksne som føler at kirken gir rom for deres liv, og hit kommer barn og unge som også har en plass i gudstjenestefellesskapet.

Her skapes fellesskap på tvers av generasjoner og levde liv. Gudstjenesten er åpen for alle. Det er en gudstjeneste som både ivaretar kirkens tradisjon og har et språk og et uttrykk som kan oppleves tilgjengelig og aktuelt for mennesker i storbyen.

På denne måten går Holmen menighet foran i den gudstjenestefornyelsen Den norske kirke står inne i, som ønsker å vise at det å gå på gudstjeneste kan være meningsfullt. I tillegg til søndagsgudstjenesten holdes det også gudstjenester, tidebønner og samlinger i kirken i løpet av uken. Den tredje søndagen i måneden er gudstjenesten på kvelden kl. 19, de andre søndagene er det gudstjeneste kl. 11.

Kontaktinformasjon for Holmen kirke

Adresse til Holmen kirke og kontor er Nesbruveien 55,

1396 Billingstad.

Telefon: 66 85 50 30. 

E-post: 

holmen.menighet.asker@kirken.no.

Åpent kl. 10.00-14.00

mandag til fredag.