Menighetens årsmøte 11. mars

Velkommen til årsmøte! Les hva som har skjedd forrige år og bli informert om hva som kommer.

Møtet starter etter gudstjenesten, ca kl. 12.15. Det blir ledet av menighetsrådets leder, Per Johannes Helgebostad. Årsrapport og regnskap gjennomgås, og viktige saker løftes frem. Her kan du laste ned

  • Agenda for årsmøtet
  • Årsrapport
  • Regnskap
  • Statistikk
  • Forklaring til statistikken

Hvis du ønsker disse dokumentene i papirversjon, kan du ta utskrift hjemme. Det blir også lagt ut noen eksemplarer på kirketorget fra 25. februar for dem som ikke har mulighet til å skrive ut selv.

Kontaktinformasjon for Østenstad menighet

Besøksadresse/postadresse:

Østenstad kirke,

Gudolf Blakstads vei 40,

1392 Vettre

Kontoret er åpent hverdager kl. 9-16

Tlf. 66 79 99 60

Sentralbordet er åpent hverdager kl. 8.30-15.30

Kontonummer: 1620 30 85242

Organisasjonsnummer: 976986458

Givertjeneste: Vipps 15370, merk Gave

Daglig leder: Liv Ruud

E-post: lr356@kirken.no