Søndagens gudstjeneste

Velkommen gudstjeneste søndag kl. 11!

Søndagens tekst er lukas 20.45

Liturg: Prest i feltarbeidet Gustav Kristoffer Schmidt

Offer til kirkens feltarbeid

Organist: Einar Solbu

Ingen dåp

Nattverd

kirkekaffe

Søndagsskole ved Daniela Maass

Kirketjener: Øystein Teigen

Velkommen til en fin søndag i kirken!

Kontaktinformasjon for Østenstad menighet

Besøksadresse/postadresse:

Østenstad kirke,

Gudolf Blakstads vei 40,

1392 Vettre

Kontoret er åpent hverdager kl. 9-16

Tlf. 66 79 99 60

Sentralbordet er åpent hverdager kl. 8.30-15.30

Kontonummer: 1620 30 85242

Organisasjonsnummer: 976986458

Givertjeneste: Vipps 15370, merk Gave

Daglig leder: Liv Ruud

E-post: lr356@kirken.no