Forbønnsgudstjeneste Østenstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.3.2018 - kl.18.00

Til:14.3.2018 - kl.19.00

Sted:Østenstad kirke

Arrangør:Østenstad menighets gudstjenesteutvalg

Livet møter oss med ulike utfordringer. Psykisk og fysiske lidelser, livskriser, sorg og opplevelse av meningsløshet kan vi legge frem for Gud. I denne gudstjenesten skal vi møte noen som har opplevd hvordan det var å bli bedt for da sykdommen rammet. Det blir gitt tilbud om forbønn ved alteret for alle som ønsker det, eller ganske enkelt ønsker å bli velsignet. Menighetens to prester og diakon vil være tilgjengelig for forbønn og evt. samtale.