Gudstjeneste med nattverd Østenstad Kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.3.2018 - kl.11.00

Til:18.3.2018 - kl.12.00

Sted:Østenstad Kirke

Arrangør:Østenstad sangeri

Dag i kirkeåret: Maria budsk.dag
Liturg: Astrid Sætrang Morvik
Organist: Kristin Hesselberg Meland
Prekentekst: Luk 1,46-55
Offerformål: Østenstad kirkes musikalske arbeid
Nattverd
Dåp