Gudstjeneste med nattverd Østenstad Kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.2.2018 - kl.11.00

Til:25.2.2018 - kl.12.00

Sted:Østenstad Kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i faste
Liturg: Flemming Jacobsen
Organist: Kristin Hesselberg Meland
Prekentekst: Luk 7,36-50
Offerformål: Kirkens Feltarbeid i Asker
Nattverd
Dåp