Kvinnenes internasjonale bønnedag

Praktisk informasjon

Fra:2.3.2018 - kl.19.00

Til:2.3.2018 - kl.21.00

Sted:Østenstad kirke

Arrangør:kvinner fra de ulike kristne menighetene i Asker

Tid: kl. 19.00

Andakt ved Prost Berit Øksnes

Bønnevandring

Sang ved Anita Baunø fra Frelsesarmeen

Kake og kaffe etter samlingen

I år er programmet fra bønnedagskomiteen i Surinam og har overskriften «All Guds gjerning er god». Kvinnenes internasjonale bønnedag startet i USA i 1887, og markeres i dag i mer enn 170 land og regioner verden over. Kollekten som blir samlet inn, går til kvinnerelaterte prosjekter, gjennom bibelselskapets misjonsarbeid.

Arrangementet lokalt er et samarbeid mellom de ulike kristne menighetene i Asker!

Velkommen!

7 Artwork