Diakoni og omsorg

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste

Å gi Guds kjærlighet videre til våre medmennesker er kirkens kjerneoppgave. I kirken har tjenesten for medmennesket fått et eget navn: Diakoni (av gresk diakonia) som betyr tjeneste. Diakonien favner bredt, fra omsorg for sørgende til vern om skaperverket. I Østenstad menighet er dette nedfelt i en egen diakoniplan.

Under ser du noen av de diakonale tilbudene i regi av menigheten. 

Kontaktinformasjon for Østenstad menighet

Besøksadresse/postadresse:

Østenstad kirke,

Gudolf Blakstads vei 40,

1392 Vettre

Kontoret er åpent hverdager kl. 9-16

Tlf. 66 79 99 60

Sentralbordet er åpent hverdager kl. 8.30-15.30

Kontonummer: 1620 30 85242

Organisasjonsnummer: 976986458

Givertjeneste: Vipps 15370, merk Gave

Daglig leder: Liv Ruud

E-post: lr356@kirken.no