Voksne i menigheten

Østenstad menighet har flere arenaer hvor voksne menn og kvinner deltar i fellesskap som gir rom for å dyrke interesser og vennskap.

Gjennom hele uken samles ulike grupper i kirken. De fleste av disse er tuftet på frivillig engasjement, med eller uten en ansatt som kontaktperson og bidragsyter. Les mer om de ulike tilbudene på denne siden.

Kontaktinformasjon for Østenstad menighet

Besøksadresse/postadresse:

Østenstad kirke,

Gudolf Blakstads vei 40,

1392 Vettre

Kontoret er åpent hverdager kl. 9-16

Tlf. 66 79 99 60

Sentralbordet er åpent hverdager kl. 8.30-15.30

Kontonummer: 1620 30 85242

Organisasjonsnummer: 976986458

Givertjeneste: Vipps 15370, merk Gave

Daglig leder: Liv Ruud

E-post: lr356@kirken.no