Temagudstjeneste Åros kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.8.2021 - kl.11.00

Til:29.8.2021 - kl.12.00

Sted:Åros kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Vingårdssøndagen
Liturg: Peter Andreas Holby
Prekentekst: Luk 17,7-10
Offerformål: Menighetens eget arbeid
Merknader: Konfirmantenes samtale og prosjektgudstjeneste
Sjekk med prest / kateket om dette er riktig..... før annonsering
Nattverd