Kirkegårdene i Asker

I Asker finnes det to kirkegårder. Det er Asker kirkegård som ligger i terrenget rundt Asker kirke, dette er den eldste og er helt tilbake fra 1100-tallet. Så er det Østenstad kirkegård, denne ble innviet i 2008 og ligger litt syd for Østenstad kirke.

Kontaktinformasjon for Gravferdsavdelingen

Gravferdsavdelingen  Asker

Kontoradresse: Kirkelia 5,

1384 Asker

Kontaktinformasjon

Telefon: 66754095/90

gravferd.asker@kirken.no