Flytting av gatekapellet i Asker sentrum

Som ett ledd i den videre utviklingen i Asker sentrum og de planer som foreligger, er tiden kommet for at gatekapellet snart flyttes.

Frem til det endelig plassering er på plass, vil kapellet bli plassert i område driftsstasjon ved Asker kirkegård. Vi har startet forberedelsene og arbeidet med operasjonen det er å flytte kapellet, og i løpet av få uker vil det dette være gjennomført. 

Spørsmål i anledning saken kan rettes til Even Frogh

Kontaktinformasjon for Asker menighet

Asker menighet

Kirkelia 3

1384 Asker

Telefon: 66765700

Telefon og besøkstid:

Mandag - fredag 08.30 - 15.30

Mail: asker.menighet.asker@kirken.no

Asker kirke ligger i Kirkelia 7

Kontonummer: 1620 30 33110

Vippsnummer: 11783

Kirkeskyss: 91153563