Messe og måltid Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2019 - kl.18.00

Til:18.4.2019 - kl.19.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Inga Mari Ramsfjell-Kind, Karoline Astrup, Tor Øystein Vaaland
Organist: Ingvild Køhn Malmbekk
Prekentekst: Joh 13,1-17
Offerformål: Asker menighet diakoni
Nattverd