Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.1.2021 - kl.19.30

Til:24.1.2021 - kl.20.30

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Marita Elvemo Sivertsen, Liv-Iren Westnes
Prekentekst: Joh 9,1-7.35b-38
Offerformål: Asker menighet Konf-arbeid
Nattverd