Gudstjeneste med nattverd Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.12.2020 - kl.11.00

Til:13.12.2020 - kl.12.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i adventstiden
Liturg: Karoline Astrup
Organist: Gry Giverholt Bagstevold
Prekentekst: Matt 11,2-11
Offerformål: Asker menighet diakoni
Nattverd
Dåp