Gudstjeneste med nattverd Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:21.3.2021 - kl.11.00

Til:21.3.2021 - kl.12.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Maria budskapsdag
Liturg: Karoline Astrup
Prekentekst: Luk 1,46-55
Nattverd
Dåp