Gudstjeneste med nattverd Asker kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.3.2019 - kl.11.00

Til:24.3.2019 - kl.12.00

Sted:Asker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Maria budskapsdag
Liturg: Karoline Astrup
Organist: Ingvild Køhn Malmbekk
Prekentekst: Luk 1,39-45
Offerformål: Asker menighet kirkemusikk
Nattverd